Kinesiologie

In de toegepaste kinesiologie worden spiertesten gebruikt als ondersteuning bij een diagnose of een behandelingsschema.
Ons lichaam is één groot samenhangend geheel waarin alles met alles verbonden is. Door het testen van spieren kan inzicht verkregen worden in diverse problematiek zoals onder meer voedingsintoleranties en allerhande fysieke of psychische klachten.

In principe kan elke spier getest worden, maar meestal wordt er getest op de armspier. Er wordt aan de cliënt gevraagd de arm in een bepaalde houding te brengen en zo te houden. Op deze manier worden bepaalde spieren geactiveerd. De therapeut gaat dan zachtjes op de arm duwen. De spieren blijven ofwel sterk, ofwel verzwakken ze waardoor de houding niet meer kan aangehouden worden. Deze test is volledig pijnloos. 

Het vergt enige ervaring om de test uit te voeren en de spierspanning op een correcte manier te interpreteren.